ریاست زندگی برنامه اطلاعات سربازان اطلاعات

ریاست: زندگی برنامه اطلاعات سربازان اطلاعات مازندران بمب گذاری وزیر اطلاعات سربازان گمنام امام زمان

گت بلاگز اخبار اجتماعی زیاد اتوبوس های تهران، هوا را الوده می کنند/ خب کدام دستگاه مسئول است؟ کسانی ک

در مدیریت شهری باید حقوق شهروندان رعایت شود. در حوزه های استانی نیز، کانون های داخلی مسئله باید شناسایی شوند و از بین روند و از طریق مذاکراتی که وجود دارد مسئله

زیاد اتوبوس های تهران، هوا را الوده می کنند/ خب کدام دستگاه مسئول است؟ کسانی ک

امین زاده : زیاد اتوبوس های تهران، هوا را الوده می کنند؛ خب کدام دستگاه مسئول است؟ کسانی که اتهام می زنند خود در این حوزه مسئولند

عبارات مهم : اتوبوس

در مدیریت شهری باید حقوق شهروندان رعایت شود. در حوزه های استانی نیز، کانون های داخلی مسئله باید شناسایی شوند و از بین روند و از طریق مذاکراتی که وجود دارد مسئله حل شود.

الهام امین زاده دستیار مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی به بعضی انتقادات کاندیداها به منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم پاسخ داد.

زیاد اتوبوس های تهران، هوا را الوده می کنند/ خب کدام دستگاه مسئول است؟ کسانی ک

امین زاده در گفتگو با گزینش اظهار داشت: در رابطه با عنوان حقوق شهروندی، از همان ابتدا که کار تدوین را شروع کردیم، منتظر نهایی شدن آن نشدیم، بلکه در ادامه نهادینه شدن حقوق شهروندان را به صورت تبلیغتی و ترویجی شروع کردیم. شاید جهت نخستین بار بود که عملیات اجرایی قانونی که هنوز روی کاغذ نیامده بود و نهایی نشده بود را شروع کردیم.

وی افزود: از همان سال 92، در قسمت های مخلتف در بین دستگاه های اجرایی به منظور نهادینه سازی حقوق شهروندان در محیط اداری ، فعالیت را شروع کردیم. تا اینکه در سال 95 از منشور حقوق شهروند رونمایی کردیم. به دنبال آن، مدیر جمهور دستور دادند که گزارش حقوق شهروندی از شرکت ها در مورد وظایف و ماموریت خود در قبال احترام به حقوق مردم را برایشان ارسال کنند. ما نیز نتیحه عملکرد شرکت ها را تحلیل کرده و خدمت ایشان ارائه کردیم.

در مدیریت شهری باید حقوق شهروندان رعایت شود. در حوزه های استانی نیز، کانون های داخلی مسئله باید شناسایی شوند و از بین روند و از طریق مذاکراتی که وجود دارد مسئله

امین زاده اضافه کرد: ما گزارش های اجرایی در این حوزه داریم، از جمله در رابطه با سامانه هایی که به صورت انلاین اطلاعاتی را مربوط به گمرک و مالیات در اختیار مردم قرار می دهند. وزارت منزل های متفاوت خدمت رسانی خود را از طریق تلفن های گویا فعال کرده اند. بعلاوه، پلیس پیشگیری و راهور تلاش کرده اند که زیر مجموعه ها و بازداشتگاه ها را مانیتور کنند که برخوردی با متهمان نباشد. بعد از این قرار است که ارتقای حقوق شهروندی را براساس برنامه مرحله به مرحله در دستگاه ها به تدریج جلو ببریم و تقریبا از هر وزارت منزل یک برنامه بگیریم که این برنامه ها میتوانند در دولت بعدی به صورت اجرایی نهادینه شود.

دستیار مدیر جمهور با اشاره به عنوان گشت ارشاد گفت: قرار شده است که تذکر هایی که گشت ارشاد می دهد، همراه با احترام باشد، یا اینکه اگر اشتباهات خاصی هم پیش می آید که شهروندان در محیطی باشند که نقض قانون باشند، حتی المقدور از بازداشت جلوگیری شود.

وی با اشاره به منشور حقوق شهروندی که در دولت یازدهم از آن رونمایی شد، خاطرنشان کرد: انچه ما آینده نگری کردیم 22 بند است که تمای جوانب را مشمول بر می شود، از حق حیات، دادخواهی منصفانه، اقتصاد شفاف، حق امنیت، حق ازادی بیان که تمامی انها مفادی به انها تخصیص داده شده است پیدا کرده است و ما قوانینی داریم که اینها انجام می شود. با کمک رسانه ها و با کمک خبرگزاری ها، رسانه های دیداری و شنیداری، مردم باید از حقوق خود مطلع شوند، مردم میدانند که این حقوق را دارند و دارای هویت هستند.شهروند ما باید حقوق شهروندی را مطالبه کنند، هنگامی که قانون تصویب می شود، یعنی بسترسازی وجود دارد.

زیاد اتوبوس های تهران، هوا را الوده می کنند/ خب کدام دستگاه مسئول است؟ کسانی ک

امین زاده در پاسخ به سئوالی در مورد انتفادات قالیباف و رئیسی به دولت در حوزه حقوق شهروندی گفت: در بحث ریزگردها و الودگی اب و هوا، باید گفت در مدیریت شهری باید حقوق شهروندان رعایت شود. در حوزه های استانی نیز، کانون های داخلی مسئله باید شناسایی شوند و از بین روند و از طریق مذاکراتی که وجود دارد مسئله حل شود.

وی افزود: همه این کارها و مدیریت شهری و مذاکرات بین المللی باهم حقوق شهروندی را به ارمغان می آورد. در جلساتی که در مورد محیط زست برگزار می شود، فکر میکنم کلیه مسئولینن ستادی و مدیریت شهری در ان حضور دارند. بنابرین این مسئولیت، یکسان است و هیچکس هیچکس را نمی تواند متهم کند. این یک مسئولیت یکسان هست. اتوبوس هایی که الان در سراسر پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود دارند، عامل الودگی زیادی هستند. اتوبوس های هیریدی که ر دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران اخیرا دیدار کردیم، می تواند با به تولید انبوه رساندن شان، کار افراینی کرد و هم الوگی محیط زیست را برطرف کرد.

در مدیریت شهری باید حقوق شهروندان رعایت شود. در حوزه های استانی نیز، کانون های داخلی مسئله باید شناسایی شوند و از بین روند و از طریق مذاکراتی که وجود دارد مسئله

امین زاده با اشاره به نقش زیاد اتوبوس ها در الودگی تهران، یاداورد شد: زیاد وسایل نقلیه عمومی الوده کننده هستند، خب کدام دستگاه ها مسئول انتقال عمومی مردم در شهر هستند؟ هر کس این اتهمات را می زند، به نوعی خود این مسئولیت را داشته هست. باید گروهی مانند کمیته پلاسکو با حضور اسایتد دانشگاه تشکیل شود تا مسئولیت همه در قبال الودگی هوا یا آب مشخص شود و بگویند کجا کوتاهی شده است است.

واژه های کلیدی: اتوبوس | دستگاه | مدیریت | الودگی هوا | حقوق شهروندی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs