ریاست زندگی برنامه اطلاعات سربازان اطلاعات

ریاست: زندگی برنامه اطلاعات سربازان اطلاعات مازندران بمب گذاری وزیر اطلاعات سربازان گمنام امام زمان

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی عضویت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت منطقه ای اندازه شناسی آسیا – اقیانوسیه

با تصمیم هیئت دولت شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به امضا

عضویت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت منطقه ای اندازه شناسی آسیا - اقیانوسیه

عضویت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت منطقه ای اندازه شناسی آسیا – اقیانوسیه

عبارات مهم : ایران

با تصمیم هیئت دولت شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به امضای یادداشت تفاهم برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه اقدام کند.

به گزاش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران درجلسه ۳/ ۳/ ۱۳۹۶ به پیشنهاد شرکت ملی استانداردایران ودراجرای ماده (۲) آیین­نامه چگونگی تنظیم و انعقادتوافق­های بین ­المللی – مصوب ۱۳۷۱- تصویب کرد:

عضویت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت منطقه ای اندازه شناسی آسیا – اقیانوسیه

۱- شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق­های بین­المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به امضای یادداشت تفاهم برنامه اندازه­شناسی آسیا اقیانوسیه در چارچوب متن پیوست که تأیید شده است به مهر دفتر هیئت دولت هست، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

۲- پرداخت حق عضویت در برنامه یادشده، منوط به تصویب نهایی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در برنامه اندازه­ شناسی آسیا اقیانوسیه در مجلس شورای اسلامی است.

با تصمیم هیئت دولت شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به امضا

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس ­جمهور شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران – وزارت امور خارجه

واژه های کلیدی: ایران | اسلامی | برنامه | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs