ریاست زندگی برنامه اطلاعات سربازان اطلاعات

ریاست: زندگی برنامه اطلاعات سربازان اطلاعات مازندران بمب گذاری وزیر اطلاعات سربازان گمنام امام زمان

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه شروع ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت آزمون سراسری دانشگاه آزاد از امروز

جزئیات ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت رشته‌های با آزمون مقاطع کارشناسی پیوسته، کاردانی ناپیوسته و دکترای حرفه‌ای سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد. 

شروع ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت آزمون سراسری دانشگاه آزاد از امروز

شروع عضویت پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون سراسری دانشگاه آزاد از امروز

عبارات مهم : اسلامی

جزئیات عضویت پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون مقاطع کارشناسی پیوسته، کاردانی ناپیوسته و دکترای حرفه ای سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش ایسنا، شرکت کنندگان در این آزمون ها می توانند با مراجعه به سایت اعلام نتیجه های مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.net از نتیجه آن مطلع شوند.

پذیرفته شدگان و ذخیره های همه رشته ها بدون توجه به وقت شروع به تحصیل مندرج در کارنامه اعلام نتایج، باید شخصاً در یکی از روزهای چهارشنبه (دوم اسفندماه) و پنجشنبه (سوم اسفند ماه) با در دست داشتن مدارک مورد نیاز جهت عضویت به واحدهای ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir و همچنین سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس iau.ac.ir درج شده است هست، مراجعه کنند.

شروع ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت آزمون سراسری دانشگاه آزاد از امروز

گفتنی است اعلام شدگان ذخیره باید در روزهای تعیین شده است به واحدهای دانشگاهی مراجعه کرده و آمادگی خود را کتباً طبق فرم مخصوص و در قبال دریافت رسید از مسئولان مربوطه، جهت عضویت اعلام کنند، سپس در ساعت 9صبح روز شنبه 96/12/5 به واحدهای دانشگاهی مربوطه مراجعه کنند.

بدیهی است عدم مراجعه پذیرفته شدگان در روز مقرر به منزله انصراف از عضویت تلقی شده است و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

جزئیات ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت رشته‌های با آزمون مقاطع کارشناسی پیوسته، کاردانی ناپیوسته و دکترای حرفه‌ای سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد. 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

اصل دیپلم کامل متوسـطه یـا اصـل گـواهی قبـولی پایـان تحصیلات نظام قدیم متوسطه و یا اصل گواهی اتمـام دوره پـیش دانشگاهی نظام تازه متوسطه، به همراه تصویر آنها، اصــل شناســنامه عکــس دار و دو بــرگ تصــویر از تمــام صفحات آن، اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی، 6 قطعــه عکــس 4*3 و اصل و دو برگ تصویر مدرک مشخص کننـده وضـعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد ازجمله مدارک مورد نیاز جهت عضویت پذیرفته شدگان است.

همچنین مشمولان دیپلمـه ای کـه بـا اسـتفاده از تعهـدات خـدمتی وزارتخانه ها و شرکت های دولتی از خدمت دوره ضرورت معـاف هستند و معافیت آنان بعد از انجام تعهد مقرر صادر می شود، باید موافقت نامه رسمی از وزارتخانه یـا سـازمان متبـوع ارائه دهند.

شروع ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت آزمون سراسری دانشگاه آزاد از امروز

شـاغلین نیروهـای نظـامی و انتظـامی جمهـوری اسـلامی کشور عزیزمان ایران بایستی گواهی موافقـت و معرفـی سـازمان مربوطـه را ارائـه کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، پذیرفته شدگانی که در فرم ثبت نـام اینترنتـی شـرکت در آزمون، خـود را مشـمول مـاده واحـده مصـوب مجلـس شـورای اســلامی موضــوع اســتفاده از ســهمیه رزمنــدگان و ایثــارگران دانسته اند، باید هنگام عضویت فرم مربـوط بـه تعهدنامـه اسـتفاده از سـهمیه رزمنـدگان و ایثـارگران را تکمیـل و بـه واحـد یـا مرکـز دانشگاهی ارائه دهند.

واژه های کلیدی: اسلامی | دانشگاه | دانشگاه | اعلام نتایج | آزمون سراسری | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs